אסטרטגיות למידת סיפור

7 שלבים - לימוד הסיפור

שיטה מהירה ללמוד את הסיפור לפי זיכרון