אסטרטגיות למעורבות בכתבי הקודש

מהן אסטרטגיות הדרכה ומתודולוגיה מרכזיות של זרע לאדמה למעורבות יעילה בכתבי הקודש?

1.לשתול זרע באדמה - אסטרטגיית ליבה

2.שמע וציית לדברי אלוהים - אסטרטגיה לאדמה טובה

3.השתמש בסיפורים, דוגמאות ושאלות לגילוי - אסטרטגיית זריעה טובה

4.השתמש בדבר אלוהים כרוח וחיים - אסטרטגיה לזרע טוב וזריעה טובה

5.פנה מקום לשמיעה ולתגובה - אסטרטגיה לאדמה טובה וזריעה טובה