אסטרטגיות 1

הכשרה בסיסית - רמה 1

אסטרטגיות 1 - סיפורי כתבי הקודש ואימון מעורבות במילים

סקירת הקורס

זהו אימון אסטרטגיות לסיפור סיפורים ולמעורבות מילים בכתובים שמלמד מיומנויות בסיסיות של סיפור ודיאלוג בכתבי הקודש ואסטרטגיות מפתח לעסוק בדבר אלוהים באופן שדבר אלוהים הופך לבשר ודם. הקורס כולל 1. שישה מפגשי סיפורים ודיאלוגים בכתובים הלומדים יחד את דבר אלוהים; 2. חמש פעילויות קבוצתיות ללימוד סיפורי הכתובים ותרגול סיפור ודיאלוג בקבוצות קטנות; 3. חמישה מפגשי הוראה לחמש האסטרטגיות; ו-4. מספר מפגשים קטנים יותר העוסקים בנושאים טכניים ומתודולוגיים.

בדרך כלל קורס זה נלמד בדרך כלל כיומיים אינטנסיביים, אם כי יש אפשרויות לעשות את הקורס על פני תקופה ארוכה יותר. להלן סילבוס הקורס.

פוקוס אימון


אסטרטגיות אסטרטגיות של סיפורי הכתובים ואסטרטגיות מעורבות תיאור:

אסטרטגיות של סיפורי הכתובים ומעורבות

7 Steps Handouts - HE.pdf