אסטרטגיות 2

הכשרת מתרגלים - רמה 2

אסטרטגיות 2 - סיפורי הכתובים ואימון מעורבות במילים

סקירת הקורס

זהו הכשרה לאסטרטגיות לסיפור סיפורים ולמעורבות מילים בכתובים , המלמדת את המתרגלים (רמה 2) מיומנויות סיפור ודיאלוג בכתובים ואסטרטגיות מפתח לעסוק בדבר אלוהים באופן שדבר אלוהים הופך לבשר. הקורס כולל 1) שלושה מפגשי סיפורים ודיאלוגים בקבוצה גדולה בקבוצה הלומדים יחד את דבר אלוהים; 2) חמישה סבבים לסיפור, דיאלוג ואימון בקבוצות קטנות; ו-3) כמה מפגשים קצרים לזמן לימוד סיפור, שאלות ותשובות, בעיות טכניות ומתודולוגיות.

בדרך כלל קורס זה נלמד בדרך כלל כיומיים אינטנסיביים, אם כי יכולות להיות אפשרויות לעשות את הקורס על פני תקופה ארוכה יותר. קורס זה מתמקד מאוד בצדדים המעשיים של המתודולוגיה ובפרקטיקה. עם התרגול המעשית, יש הרבה מעורבות מילים המובנית באופן טבעי בקורס, שכן כל מפגש עוסק בלמידה, שיתוף ושיח בדבר אלוהים. להלן סילבוס הקורס.

פוקוס אימון

איך נוכל להגיע לבית המקדש, להקשיב, לשאול שאלות ולציית כמו ישוע? (לוקס ב':41-52)

אסטרטגיות לסיפורים ומעורבות בתנ"ך (לוקס ב':41-52)


7 Steps Handouts - HE.pdf